Χρήσιμα & χρηστικά

Κάλυψη μηχανήματος έργου - κλαρκ - γερανοφόρου

Κάλυψη μηχανήματος έργου - κλαρκ - γερανοφόρου

Όταν ασφαλίζουμε ένα μηχάνημα έργου (κλαρκ,γερανοφόρο κτλ) είναι ευθύνη τόσο δική μας όσο και του ασφαλιστή μας να σιγουρευτούμε ότι η ασφάλιση του γίνεται σωστά και έχουμε ενημερωθεί ΚΑΙ για την κάλυψη του εργαλείου του μηχανήματος . Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΓΡ ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ κοιτάμε πάντα να εξετάζουμε σχολαστικά την κάλυψη σαν εργαλείο του μηχανήματος και να ενημερώνουμε τον πελάτη σε περίπτωση ασφάλισης του ή όχι.

Υπερσφάλιση και υπασφάλιση

Υπερσφάλιση και υπασφάλιση

Όταν ασφαλίζουμε ένα περιουσιακό μας στοιχείο είναι ευθύνη τόσο δική μας όσο και του ασφαλιστή μας να σιγουρευτούμε ότι δηλώνουμε την πραγματική του αξία. Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΓΡ ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ κοιτάμε πάντα να εξετάζουμε σχολαστικά την τρέχουσα αξία και να ενημερώνουμε τον πελάτη σε περίπτωση υπασφάλισης ή υπερασφάλισης.

Επασφάλιστρο ρυμούλκας

Επασφάλιστρο ρυμούλκας

Το όχημα μας αποτελεί μέρος της καθημερινής μας ζωής. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένεια μας αλλά και της επιχείρησης μας. Για να μην βρεθεί σε κάποια δυσμενή θέση ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το έχει ΣΩΣΤΑ ασφαλισμένο.

Επασφάλιστρο νέου οδηγού

Επασφάλιστρο νέου οδηγού

Το όχημα μας αποτελεί μέρος της καθημερινής μας ζωής. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένεια μας αλλά και της επιχείρησης μας. Για να μην βρεθεί σε κάποια δυσμενή θέση ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το έχει ΣΩΣΤΑ ασφαλισμένο.

Image

Διεύθυνση - Ταυτότητα

Πιερίων 7 & Μανδηλαρά – Τ.Κ 591 00 – Βέροια


Α.Φ.Μ 997973785
AΡ.ΓΕΜΗ 021033826000
ΑΡ.ΜΑΕ=70246/52/Β/10/2

Επικοινωνία

Τηλ. Κέντρο 23310 21745 – 70945 – 26724 
Fax: Κεντρικό 23310 26106 - Fax Ζημιών 23310 65347

 

Υποστήριξη

Χρειάζεστε βοήθεια ;
Επικοινωνήστε μαζί μας