Προϊόντα νομικής προστασίας

ARAG - Γερμανική ασφαλιστική εταιρία νομικής προστασίας. Έτος ιδρύσεως 1935 - Έδρα Ντσύσελντορφ Γερμανίας

Δια συμβάσεως με την Arag η επιχείρηση μας παρέχει ασφαλίσεις νομικής προστασίας

Νομική προστασία οχήματος (Ε.Ι.Χ – Ι.Χ.Φ – Ταξί – Δίκυκλο – Μηχ.έργου – Λεωφορεία Φ.Δ.Χ - TIR
Επαγγελματική Νομική Προστασία (Ταξί – Λεωφορεία – ΦΔΧ – TIR)
Νομική προστασία οδηγού ξένων οχημάτων
Νομική προστασία σκαφών
Νομική προστασία οικογένειας
Νομική προστασία Αστυνομικών υπαλλήλων – Δημοτικής αστυνομίας – Ειδικών φρουρών.
Νομική προστασία υπαλλήλων – πληρωμάτων ΕΚΑΒ, νοσηλευτών
Νομική προστασία Λιμενικών, Στρατιωτικών, Πυροσβεστών
Νομική προστασία Ιατρών
Νομική προστασία Λογιστών – Φοροτεχνικών
Νομική προστασία διαμεταφορέα
Νομική προστασία Επιχειρήσεων και Ελευθέρων επαγγελματιών – Ενοχικές συμβάσεις
Η ARAG προστατεύει

Σε ολόκληρη την Ελλάδα
Σε ολόκληρη την Ευρώπη
Σε όλες τις χώρες της Ασίας και Αφρικής που βρέχονται από την Μεσόγειο θάλασσα

Συνεργαζόμενες εταιρίες

Ευρωπαική πίστη
Minetta
Interamarican
Intersalonika
Ydrogios
Allianz
Lloyds
Arag