Κάλυψη μηχανήματος έργου - κλαρκ - γερανοφόρου

Όταν ασφαλίζουμε ένα μηχάνημα έργου (κλαρκ,γερανοφόρο κτλ) είναι ευθύνη τόσο δική μας όσο και του ασφαλιστή μας να σιγουρευτούμε ότι η ασφάλιση του γίνεται σωστά και έχουμε ενημερωθεί ΚΑΙ για την κάλυψη του εργαλείου του μηχανήματος . Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΓΡ ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ κοιτάμε πάντα να εξετάζουμε σχολαστικά την κάλυψη σαν εργαλείο του μηχανήματος και να ενημερώνουμε τον πελάτη σε περίπτωση ασφάλισης του ή όχι.

Η ασφάλιση της γενικής αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος μπορεί να επεκταθεί και να καλύψει ζημιές που θα προκληθούν σε Τρίτους και από την κάλυψη σαν εργαλείο. Είναι μέλημα του κάθε ασφαλιστή να ενημερώνει τον πελάτη για την κάλυψη σαν εργαλείο πέρα από την αστική ευθύνη που ορίζει ο νόμος σε περίπτωση που το μηχάνημα έργου φέρει πάνω του κάποιο εργαλείο.
Εργαλείο θεωρείται ο μηχανισμός που φέρει πάνω του το μηχάνημα έργου για να εξυπηρετεί την βασική ανάγκη για το οποίο δημιουργήθηκε.

Παράδειγμα

Σε περίπτωση που έχουμε κάποιο Γερανοφόρο όχημα θα πρέπει να ασφαλιστεί για την αστική ευθύνη προς τρίτους βάση του νόμου του οποίου ισχύει κατά την κυκλοφορία του. Σε περίπτωση που το όχημα όμως είναι σταθερό γιατί εκτελεί εργασίες σε κάποιο εργοτάξιο για παράδειγμα και προκληθούν ζημίες από τον γερανό κατά την λειτουργία του , εκεί θα πρέπει να έχουμε ασφαλίσει την κάλυψη σαν εργαλείο .

Η κάλυψη σαν εργαλείο δεν είναι υποχρεωτική αλλά μπορεί να καλυφθεί από την ασφάλεια έναντι μικρού αντιτίμου. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνεται ο πελάτης για τους κινδύνους σε περίπτωση που δεν έχει επιλέξει την κάλυψη σαν εργαλείο. Σε περίπτωση που δεν είναι ασφαλισμένο το εργαλείο κατά την χρήση του η ζημία που θα προκαλέσει ΔΕΝ θα καλυφθεί από την ασφαλιστική εταιρία.
Σε ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες ο πελάτης έχει την επιλογή να διαλέξει και το ασφαλιστικό ποσό που θέλει να ασφαλίσει την κάλυψη σαν εργαλείο για τις Σωματικές βλάβες και τις Υλικές ζημίες τις οποίες θα προκαλέσει και πάντα με το ανάλογο ασφάλιστρο.

 

 

 


Εκτύπωση   Email

Συνδεθείτε μαζί μας

Μείνετε ενημερωμένοι

Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο. Μείνετε ενημερωμένοι και διαβάστε χρήσιμα ασφαλιστικά tips που μπορεί να σας λύσουν τα χέρια ...