Παραδοσιακά ασφαλιστικά πρόγράμματα

Ασφάλειες οχημάτων
Ασφάλειες Περιουσίας – Πυρός – Κλοπής – Σεισμού – Συμπληρωματικών κινδύνων Κατοικιών – Γραφείων - Εμπορικών επιχ/σεων – Βιοτεχνιών - Βιομηχανιών - Ειδικών κινδύνων - Φωτοβολταϊκών Μονάδων
Ασφάλειες Προσωπικών Ατυχημάτων
Ασφάλειες Ομαδικές – Ταξιδιωτών – Εκδρομέων
Ασφάλειες Ζωής & Υγείας – Ασθένειας – Συντάξεων
Ασφάλειες Μεταφορών (εσωτερικού – εξωτερικού) – Αστικής Ευθύνης Μεταφορέως C.M.R
Ασφάλειες Θραύσης Κρυστάλλων
Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης – Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης -
Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης Προϊόντος - TOUR OPERATOR
Ασφάλειες τεχνικών ασφαλίσεων - κατά παντώς κινδύνου κατασκευαστικών έργων
Ασφάλιση κατά κλοπής χρηματοκιβωτίου
Ασφάλιση εμπιστοσύνης υπαλλήλων
Ασφάλιση μεταφοράς χρημάτων
Ασφάλειες Αυτοκινήτων – Πράσινης κάρτας
Ασφάλειες Σκαφών (jet ski – Ταχύπλοα)
Ασφάλειες Φυτικής Παραγωγής
Ασφάλειες Οδικής – Ταξιδιωτικής Βοήθειας

Συνεργαζόμενες εταιρίες

Ευρωπαική πίστη
Minetta
Interamarican
Intersalonika
Ydrogios
Allianz
Lloyds
Arag