Εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα

Ιδρύθηκε το 1688 στο Ηνωμένο Βασίλειο - έχει παρουσία σε 70 χώρες

Από την Καραβίας Μεσίτες & Σύμβουλοι Ασφαλίσεων Α.Ε εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής των LLOYD’S OF LONDON για την ανάληψη κινδύνων – Έκδοση Συμβολαίων – Διαχείριση Ζημιών, ενεργώντας σαν αντιπρόσωποι τους

Η επιχείρηση μας παρέχει Ασφαλίσεις μέσω των LLOYD’S OF LONDON σε κινδύνους

Ασφάλιση Κοσμηματοπωλείων
Ασφάλιση Έργων Τεχνης
Ασφάλιση Ακύρωσης Εκδήλωσης
Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
(Δικηγόρων – Συμβολαιογράφων - Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων - Ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων – Πραγμα/νων - Εταιριών security – Εταιριών Σκαλωσιών Κτιρίων – ΚΤΕΟ)
Ασφάλιση Αστικής & Επαγγελματικής ευθύνης (κομμωτών & ινστιτούτων αισθητικής)
Ασφάλιση Επαγγελματικής Ανικανότητας
Ασφάλιση Κατοικιών
Ασφάλιση Αλόγων
Εξειδικευμένη ασφάλιση Ζωϊκού Κεφαλαίου (κτηνοτροφικές μονάδες) Livestock
Ταξιδιωτική Ασφάλιση
Ασφάλιση χειριστή Drone

Συνεργαζόμενες εταιρίες

Ευρωπαική πίστη
Minetta
Interamarican
Intersalonika
Ydrogios
Allianz
Lloyds
Arag