Επασφάλιστρο νέου οδηγού

Το όχημα μας αποτελεί μέρος της καθημερινής μας ζωής. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένεια μας αλλά και της επιχείρησης μας. Για να μην βρεθεί σε κάποια δυσμενή θέση ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το έχει ΣΩΣΤΑ ασφαλισμένο.

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες είτε από άγνοια, είτε από μη σωστή ενημέρωση του ασφαλιστή τους δεν γνωρίζουν για το επασφάλιστρο του νέου οδηγού το οποίο πρέπει να δηλώνετε σε ΟΛΕΣ τις ασφαλιστικές εταιρίες. Η ΓΡ ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ , η οποία βρίσκεται δίπλα στους πελάτες από το 1980 σας ενημερώνει σωστά και αξιόπιστα για το επασφάλιστρο του νέου οδηγού αλλά και για τις επιπτώσεις που θα έχει κάθε ασφαλισμένος σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο είτε από την αμέλεια , είτε από μη σωστή ενημέρωση του ασφαλιστικού σας πράκτορα.

Επασφάλιστρο Νέου Οδηγού

Σύμφωνα με τα στατιστικά που προκύπτουν από τον κλάδο ζημιών των ασφαλιστικών εταιριών οδηγοί κάτω των 23 ετών , οδηγοί πάνω από 65 ετών αλλά και αυτοί που έχουνε δίπλωμα λιγότερο από 1 χρόνο παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα σε ατυχήματα. Έτσι οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να γνωρίζουν εάν το όχημα οδηγείτε σε κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες των επασφαλίστρων που αφορούν τους οδηγούς είναι οι εξής :

-Επασφάλιστρο λόγω ηλικίας (κάτω των 23 ετών) . Κάποιες ελάχιστες εταιρίες βάζουνε μια προσαύξηση μέχρι ο οδηγός να κλείσει το 25 έτος της ηλικίας του
-Επασφάλιστρο λόγω νέου οδηγού (δίπλωμα λιγότερο από 1 χρόνο). Αυτό ισχύει σε περίπτωση που ο οδηγός είναι πάνω από 23 έτη αλλά το δίπλωμα δεν έχει κλείσει 1 έτος από την ημερομηνία έκδοσης.
-Επασφάλιστρο λόγω μεγάλης ηλικίας (άνω των 65 ετών). Κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες βάζουνε προσαύξηση στους οδηγούς άνω των 65 ετών
Σε περίπτωση που συντρέχουνε παραπάνω από 2 επασφάλιστρα (πχ οδηγός κάτω των 23 ετών και με δίπλωμα λιγότερο από 1 έτος , το επασφάλιστρο θα υπολογισθεί μία φορά και θα υπερισχύσει αυτό με την μεγαλύτερη διάρκεια)

Συνήθως η επιβάρυνση στις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες συνεπάγεται με προσαύξηση 30% επί των καθαρών ασφαλίστρων αλλά ορισμένες εταιρίες το ορίζουνε και στο 60%.

Τι θα συμβεί σε περίπτωση ατυχήματος που δεν έχει δηλωθεί το επασφάλιστρο;

Σε αυτήν την περίπτωση η κάθε εταιρία ορίζει διαφορετικά το πρόστιμο ανάλογα των γενικών όρων που έχει. Συνήθως οι περισσότερες ασφαλιστικές θα εκδώσουν ένα επασφάλιστρο της τάξης του 60% το οποίο θα πρέπει να εξοφληθεί για να καλυφθεί η ζημία που έχει εμπλακεί ο οδηγός ακόμα και στην περίπτωση που δεν ευθύνεται. ΠΡΟΣΟΧΗ ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες δέχονται να καλυφθεί μόνο το 50% της ζημίας σε περίπτωση που έχει προκαλέσει οδηγός χωρίς να είχε ενημερώσει την εταιρία για το επασφάλιστρο

Πως προσθέτω νέο οδηγό στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο μου;

Για να προστεθεί ένα επασφάλιστρο λόγω ηλικίας ή λόγω νέου διπλώματος θα πρέπει να ενημερώσετε τον ασφαλιστικό σας πράκτορα ως εξής
1. Αποστολή του διπλώματος του οδηγού
2. Εκδίδεται πρόσθετη πράξη με τα ανάλογα ασφάλιστρα
3. Εξόφληση της πρόσθετης πράξης

Τα παραπάνω επασφάλιστρα είναι καίρια για την σωστή ασφάλιση του οχήματος και θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του να ενημερώνει την ασφαλιστική εταιρία για την σωστή και έγκαιρη αποζημίωση του αλλά και των τρίτων όπου θα προκληθούν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες.

 


Εκτύπωση   Email

Συνδεθείτε μαζί μας

Μείνετε ενημερωμένοι

Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο. Μείνετε ενημερωμένοι και διαβάστε χρήσιμα ασφαλιστικά tips που μπορεί να σας λύσουν τα χέρια ...