Έγγραφο 4263540 01.07.2024

Δημοσιεύσεις σε Φ.Ε.Κ

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ Α.Ε - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Α.Ε

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4263540 

Δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ ΑΕ-EΠΕ - 01.7.2024

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο 1111302 06.07.2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1111302
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ Α.Ε
 

Δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.Μ.Η 1111302  στις 06.07.2017

Εμφάνιση αρχείου

 

Έγγραφο 5682 13.06.2014

Αριθμός φύλλου 5682
 
Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
 
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5682  στις 13.6.2014
 
 

Έγγραφο 3672165 30.06.2023

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 3672165
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ Α.Ε - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Α.Ε 
 

Δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ ΑΕ-EΠΕ - 30.6.2023

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο 693338 13.07.2016

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 693338
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ - Α.Ε
 

Δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.Μ.Η 693338  στις 13.07.2016

Εμφάνιση αρχείου

 

Έγγραφο Ε96817 22.08.2013

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 8018
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ -  ΑΕ
 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5248 - 22.08.2013 στις 04.09.2013

Εμφάνιση αρχείου

 

Έγγραφο 2903115

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 2903115
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ Α.Ε
 

Δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.Μ.Η 2903115 στις 04.07.2022

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο 681686 09.06.2016

ΘΕΜΑ: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - Α.Ε

Δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.Μ.Η 681686   στις 09.06.2016

 

 

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο Ε93416 13.08.2013

Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5074 - 13.08.2013 στις 29.08.2013


 

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο 2900434 30.06.2022

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 2900434
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ Α.Ε - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Α.Ε 
 

Δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ ΑΕ-EΠΕ - 30.6.2022

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο 681686 09.06.2016

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 681686
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ- Α.Ε
 

Δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.Μ.Η 681686  στις 09.06.2016

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο Ε119950 03.08.2012

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2425
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ - ΑΕ
 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8185 - 03.08.2012 στις 02.10.2012

 

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο 2573334 30.06.2021

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 2573334
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ Α.Ε - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Α.Ε 
 

Δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ ΑΕ-EΠΕ - 30.6.2021

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο 383438 09.07.2015

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 383438
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ - Α.Ε
 

Δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.Μ.Η 383438  στις 09.07.2015

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο Ε110622 23.07.2012

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 2470
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ
 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 7540 - 23.07.2012 στις 03.09.2012

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο 2163684 01.07.2020

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα:  2163684
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ Α.Ε - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Α.Ε
 

Δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.Μ.Η 2163684 στις 01.07.2020

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο 365789 28.05.2015

ΘΕΜΑ: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - Α.Ε

Δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.Μ.Η 365789  στις 28.05.2015

 

 

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο Ε91134 26.06.2012

Θέμα: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΑΕ
 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 5495 - 26.06.2012 στις 23.07.2012

 

 

 

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο 1778920 02.07.2019

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1778920
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ Α.Ε - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Α.Ε 

Δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.Μ.Η 1778920 στις 02.07.2019

Εμφάνιση αρχείου 

Έγγραφο 365789 28.05.2015

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 365789
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ- Α.Ε
 

Δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.Μ.Η 365789  στις 28.05.2015

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο Ε233298 30.12.2010

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 4143
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ - ΑΕ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 14967 - 30.12.2010 στις 03.03.2011
 
 

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο 1414999 03.07.2018

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1414999
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ Α.Ε - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Α.Ε 
 

Δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.Μ.Η 1414999  στις 03.07.2018 

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο 8132 5.08.2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 8032
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Γ.Σ - ΑΕ
 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8132  στις 05.08.2014

 

 

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο Ε201524 16.11.2010

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 3510
 
Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΕ
 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 13092 - 16.11.2010 στις 20.01.2011

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο 1112950 10.07.2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 1112950
 
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ Α.Ε - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Α.Ε
 

Δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.Μ.Η 1112950   στις 10.07.2017

Εμφάνιση αρχείου

Έγγραφο 8145 5.08.2014

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 8145
 
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ Α.Ε
 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8145  στις 05.08.2014

 

Εμφάνιση αρχείου

Image

Διεύθυνση - Ταυτότητα

Πιερίων 7 & Μανδηλαρά – Τ.Κ 591 00 – Βέροια


Α.Φ.Μ 997973785
AΡ.ΓΕΜΗ 021033826000
ΑΡ.ΜΑΕ=70246/52/Β/10/2

Επικοινωνία

Τηλ. Κέντρο 23310 21745 – 70945 – 26724 
Fax: Κεντρικό 23310 26106 - Fax Ζημιών 23310 65347

 

Υποστήριξη

Χρειάζεστε βοήθεια ;
Επικοινωνήστε μαζί μας